What can I do for you?

Każdy kursant może wziąć udział w bezpłatnej lekcji próbnej, niezobowiązującej do uczestnictwa w kursie. Lekcja próbna pomoże nie tylko podjąć decyzję o uczestnictwie w kursie, ale także rozwieje wątpliwości co do poziomu znajomości języka oraz ułatwi wybór odpowiedniej formy kursu.

Oferuję kursy indywidualne, w parach oraz grupowe:

 • dla dzieci
  już od 3 roku życia, prowadzone w całości lub większości po angielsku, rozwijające kompetencje językowe poprzez piosenki, gry i zabawy ruchowe, mające na celu zaciekawić najmłodszych nauką języków
 • dla młodzieży szkolnej i licealistów
  konwersacje oraz przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury, korzystające z podręczników z ciekawymi aplikacjami dla tablicy interaktywnej
 • dla dorosłych
  konwersacje z wplecionymi elementami gramatyki, poszerzające zasób słownictwa, ale przede wszystkim skupiające się na rozwoju biegłości językowej w sytuacjach życia codziennego lub/i w miejscu pracy, tzw. Business English

 • korepetycje szkolne
  najczęściej w formie zajęć indywidualnych, gdy potrzebujemy skoncentrować się na bieżących zaległościach w materiale szkolnym
 • przygotowujące do egzaminów
  np. FCE, CAE, itp., wymagających dobrej znajomości gramatyki oraz obeznania z formą konkretnego testu

 • dla klientów korporacyjnych i firm
  dostosowane do potrzeb oraz branży klienta, mogące odbywać się w jego miejscu pracy, tzw. in-company

 • dla seniorów
  którzy najczęściej nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z językiem angielskim, a chcieliby poczuć się pewniej np. w trakcie zagranicznych wakacji

Ceny kursów języka angielskiego:

indywidualne

w parach

w małych grupach
( 3 – 6 osób)

dzieci w wieku przedszkolnym

W przypadku zajęć indywidualnych i w parach kursanci płacą za przeprowadzone lekcje. Dla zajęć grupowych obowiązuje stała miesięczna opłata, uwzględniającą ogólną liczbę lekcji w danym semestrze. Ceny pozostałych kursów wyceniamy indywidualnie.