Polityka prywatności

Polityka prywatności określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników korzystających z usług oferowanych poprzez stronę internetową www.panangielski.pl.

1. Administratorem danych osobowych jest Jacek Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Dialog Jacek Kubicki, ul. Franciszka Witaszka 12, 61-407 Poznań, NIP: 7772850914.

2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem e-mailowo: kontakt@panangielski.pl.

3. Podane dane kontaktowe przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji z Użytkownikiem, w tym
udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

4. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani dobrowolnie udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania
podanych danych osobowych. Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu
wniesienia przez niego sprzeciwu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu ze względu na
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój prowadzonego serwisu internetowego.

8. Na Stronie używane są wtyczki i widgety przenoszące Użytkownika do portali społecznościowych
(takich jak Facebook i Instagram), których zasady przetwarzania danych osobowych opisane są
bezpośrednio na stronach ww. usługodawców.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym
prawa europejskiego (m.in. RODO).